Nu ascundeti coruptia!
 • Sinteze
 • Raport privind activitatea desfăşurată de
  Direcţia Naţională Anticorupţie (2009)

 • Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a prezentat pe site-ul său un raport privind activitatea desfăşurată de instituţie în anul 2009. Potrivit raportului, principalii indicatori statistici prezintă o îmbunătăţire a situaţiei generale şi o creştere a cazurilor soluţionate.
 • Astfel, în anul 2009, DNA a avut de soluţionat 4.866 de cauze penale (faţă de 3.959 în anul 2008), în creştere cu 22,91%, din care a soluţionat 2.642, reprezentând o creştere cu 14,7% comparativ cu 2.302 cauze penale soluţionate în anul 2008 şi au rămas de soluţionat 2.224 de cauze, inclusiv cauzele cu autor necunoscut (7).

 • Nu ascundeti coruptia!
 • Dintre acestea, în 1.871 au fost dispuse soluţii pe fondul cauzei, în creştere cu 15,2% faţă de anul precedent (1.624), iar în 771 s-a dispus declinarea competenţei ori conexarea dosarelor.
 • Din cele 1.871 de cauze soluţionate pe fond, în 168 s-a dispus trimiterea în judecată a 552 de inculpaţi, iar în 1.703 au fost date soluţii de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale ori de neîncepere a urmăririi penale.
 • Prin 168 de rechizitorii (faţă de 163 în anul 2008) au fost trimişi în judecată 552 de inculpaţi, din care 81 în stare de arest preventiv (faţă de 683 inculpaţi, din care 65 în stare de arest preventiv, în anul 2008), iar alţi 22 inculpaţi au fost cercetaţi în stare de arest preventiv şi trimişi în judecată în stare de libertate.
 • Dintre cei 552 inculpaţi trimişi în judecată:
  • 474 sunt bărbaţi
  • 457 au vârste cuprinse între 21- 54 ani
  • 481 provin din mediul urban
  • 355 au studii superioare
  • 33 au antecedente penale
  • 24 sunt recidivişti
  • 6 sunt cetăţeni străini
  • 1 inculpat este persoană juridică (societate comercială)
 • Din cei 552 inculpaţi trimişi în judecată, 244 erau persoane care au ocupat funcţii de conducere, control, demnităţi publice ori alte funcţii importante. Exemplificativ, au fost emise acte de inculpare privind:
  • 1 fost prim-ministru,
  • 1 fost ministru,
  • 2 deputaţi,
  • 1 director al unui serviciu de informaţii cu rang de secretar de stat,
  • 2 subprefecţi,
  • 1 preşedinte al unei agenţii a statului cu rang de secretar de stat,
  • 1 preşedinte al ONPCSB),
  • 3 magistraţi (2 procurori şi 1 judecător),
  • 7 avocaţi,
  • 1 notar public,
  • 39 poliţişti,
  • 14 lucrători vamali,
  • 8 comisari de gardă Financiară,
  • 34 de jandarmi,
  • 10 primari,
  • 4 viceprimari,
  • 1 preşedinte de partid,
  • 1 contraamiral comandant de flotă,
  • 4 cadre ale unui serviciu de informaţii.
 • Prin cele 168 de rechizitorii au fost deduse judecăţii un număr de 1.097 infracţiuni, a căror structură se prezintă în principal, după cum urmează:
 • 695 - Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000, din care:

 • 202 - Infracţiuni de corupţie

  • 78 - luare de mită
  • 38 - dare de mită
  • 64 - trafic de influenţă
  • 22 - cumpărare de influenţă (art. 61)
 • 203 - Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie

  • 167 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 132)
  • 19 - stabilire a unor valori diminuate a bunurilor
  • 2 - efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia
  • 5 - folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii
  • 3 - folosire a influenţei sau autorităţii
  • 4 - şantaj
  • 3 - obţinere de foloase necuvenite de către persoane cu funcţii de control
 • 223 - infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie

  • 5 - tăinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit. a)
  • 26 - asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni (art. 17 lit. b)
  • 152 - fals şi uz de fals (art. 17 lit. c)
  • 9 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 17 lit. d)
  • 19 - spălare a banilor (art. 17 lit. e)
  • 10 - evaziune fiscală (art. 17 lit. g)
  • 2 - folosire a creditului sau bunurilor societăţii (art. 17 lit. h)
  • 67 - infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
 • 149 - infracţiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:

  • 62 - evaziune fiscală
  • 37 - iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat
  • 9 - spălare de bani
  • 21 - cod vamal
  • 8 - legea contabilităţii
  • 4 - cod fiscal
 • 253 - infracţiuni prevăzute în Codul penal, din care:

  • 24 - abuz în serviciu contra intereselor publice
  • 54 - înşelăciune
  • 29 - fals intelectual
  • 35 - fals în înscrisuri sub semnătură privată
  • 24 - uz de fals
  • 5 - asociere pentru săvârşirea de infracţiuni
  • 28 - mărturie mincinoasă
  • 5 - asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni
  • 9 - favorizarea infractorului
  • 7 - şantaj

  Nu ascundeti coruptia! Nu ascundeti coruptia!
 • Prejudiciul total reţinut prin rechizitorii este de peste 295 milioane lei şi peste 131 milioane euro, comparativ cu peste 530 milioane lei, la care se adaugă peste 237 milioane euro în 2008, iar valoarea măsurilor asigurătorii este de peste 114 milioane lei, faţă de 775 milioane lei în perioada de comparat.
 • Având în vedere complexitatea cauzelor, operativitatea soluţionării acestora a fost bună, întrucât din cele 2.642 de cauze soluţionate:
  • 12,9% au fost soluţionate în peste 1 an de la prima sesizare (343 de cauze),
  • iar 8,3% au fost soluţionate în peste 2 ani de la sesizare (219 cauze).
 • Activitatea judiciară în cauze penale

 • Activitatea judiciară în cauze penale desfăşurată de procurorii DNA a înregistrat, în anul 2009, o creştere atât cantitativă cât şi calitativă. Astfel, s-a majorat cu 19% participările la judecarea cauzelor de competenţa Secţiei judiciare penale, cu 6,5% numărul căilor de atac exercitate împotriva hotărârilor pronunţate în fond sau în apel, precum şi cu 37% cel al apelurilor şi recursurilor admise, în condiţiile sporirii cu 16,4% a căilor de atac soluţionate, comparativ cu anul precedent.

 • Nu ascundeti coruptia!
 • Condamnări pentru cazuri de corupție

 • Definitive

 • Condamnările definitive pentru cazurile de corupţie au crescut de la 97 în 2008, la 131 în 2009.

 • Nu ascundeti coruptia!
 • Printre cele 131 de persoane condamnate definitiv, s-au numărat:
  • 6 magistrați (3 judecători și 3 procurori), din care 3 cu funcție de conducere
  • 3 avocați
  • 22 ofițeri și subofițeri de poliție (dintre care 3 dețineau funcții de conducere)
  • 4 ofițeri M.Ap.N. (1 comandant de garnizoană, 1 comandant de Unitate Militară UM, 1 comandant spital militar)
  • 3 ofițeri și subofițeri ISU (din care 1 cu funcție de conducere)
  • 10 lucrători vamali (din care 1 cu funcție de conducere)
  • 1 comisar al Gărzii Financiare
  • 4 inspectori ai DGFPS
  • 2 inspectori AVAS
  • 2 cadre universitare
  • 7 directori/președinți de societăți comerciale
 • Nedefinitive


 • Nu ascundeti coruptia!
 • Printre cele 169 de persoane condamnate nedefinitiv, s-au numărat:
  • 1 parlamentar
  • 2 secretari de stat, deveniți ulterior parlamentari
  • 2 directori de companii naționale
  • 1 director de casă județeană de pensii
  • 1 director de casă de asigurări de sănătate
  • 3 primari
 • Achitări și Restituiri


 • Nu ascundeti coruptia!
 • La data de 31 decembrie 2009, existau mai multe cauze relevante în instanţă, precum:
  • 20 cauze referitoare la membrii Parlamentului
  • 1 cauză referitoare la un prim-ministru
  • 4 cauze referitoare la miniștri
  • 2 cauze referitoare la secretari și subsecretari de stat
  • 4 cauze referitoare la președinți de consilii județene
  • 9 cauze referitoare la primari și viceprimari
  • 24 cauze referitoare la directori companii naționale de stat
 • Din raportul prezentat de DNA, se desprind următoarele concluzii referitoare la activitatea instituţiei pentru anul 2009:
  • a crescut numărului de persoane condamnate definitiv
  • a crescut numărului de inculpați arestați preventiv
  • s-au înăsprit sancțiunile dispuse prin hotărâri nedefinitive
  • s-a menţinut acelaşi tip de complexitate a cauzelor instrumentate
  • s-a majorat procentajul de apeluri și recursuri admise
 • *Sursa: pna.ro Direcţia Naţională Anticorupţie